Ga naar hoofdinhoud

Because U Care
Doesburgweg 2
2803 PL Gouda

KVK-nummer: 75342170

Ons website-adres is: www.becauseucare.nl

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Because U Care. Je dient je ervan bewust te zijn dat Because U Care niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef ja aan het privacy beleid te accepteren.

Because U care respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking persoonsgegevens door Because U Care
Because U Care kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je persoonlijk of via een bedrijf diensten en/of producten van Because U Care bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Because U Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
* Contactgegevens: Because U Care gebruikt jouw (bedrijfs-) naam en contactgegevens, zoals addres, telefoonnummer, emailadres om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Because U Care de contactgegevens toe aan een lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Because U Care. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
* Bezoekersgegevens: op de website van Because U Care worden de bezoekersgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje cookies hieronder voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.
* Betaalgegevens: Because U Care gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Because U Care raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@becauseucare.nldan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Because U Care bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren, waarvoor Because U Care jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie van klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang je bent aangemeld voor onze diensten of bent geabonneerd op onze nieuwsbrief of promotiemateriaal en andere informatie die je van ons ontvangt. Ook als wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen, kunnen deze gegevens nog een extra periode bewaard blijven in back-up of archiefmedia om juridische, fiscale of wettelijke redenen, of voor legitieme en wettelijke bedrijfsdoeleinden. Je kunt ons altijd vragen om persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Because U Care neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Because U Care heeft veiligheidsprocedures, onder meer te voorkomen dat onbevoegde toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Because U Care of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Because U Care verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@becauseucare.nl. Because U Care zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je het niet eens bent met onze reactie kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Because U Care is een website van Handle With Care B.V. Handle With Care is te bereiken via emailadres info@hwcgeboortezorg.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Because U Care verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Because U Care draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy beleid van de betreffende website die je bezoekt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Because U Care maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk het bericht te linken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@becauseucare.nl. Because U care zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie: oktober 2019

Back To Top